Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

H. P. White and M. L. Senior: Transport geography.

Viggo Hansen

Side 58

Longman, London 1983. 224 s. ill. 23 cm.
GBP 6.95.

Part I indeholder en gennemgang af en
række generelle faktorer for transport i det
hele taget og hører vel forsåvidt med til

Side 59

emnet, selv om afsnittet næppe vil afvinde større interesse for geografistuderende, der har et almindeligt kendskab til transport. Part II går mere i dybden med hensyn til de spatiale mønstre, som skabes af transport,men stadig er vægten lagt på de økonomiskefaktorer, hvorimod sociale faktorerstort set negligeres. Disse er til gengæld godt belyste i Part 111, der går ind på kvantitativemetoder som et led i studiet af transportgeografien. Her gennemgås omhyggeligtsåvel lineær programmering som gravitetsmodeller, bl.a. i en analyse af Cost-studier. Her er der givet noget at hente for den, der arbejder med transportproblemersom led i lokaliseringsproblematikkenog dermed planlægningen.