Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

K. Rasmussen: Velikij sannyj put'.

Ott Kurs

Moskva: Geografgiz 1958. 182 s.

Det er »Den store slæderejse« i den russiske serie »Rejser, eventyr, fantasteri«. Deri læste jeg i min ungdom første gang den udførlige beskrivelse om Rasmussens forskninger. Min tidligere viden af denne energiske og tapere mand havde jeg fået fra »Estisk encyklopædi« (»Eesti entsüklopeedia« VII band. Tartu 1936 s. 33). I dag er estere i stand til at benytte nye russiske, tyske (f.eks. Hans Bauer: Ein Leben für die Eskimo. VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig 1960. 209 s. + ill. Lieselotte Düngel-Gilles: Knud Rasmussen. Altberliner Verlag Lucie Groszer 1974. 220 s.) og estiske bøger som indeslutter mere oplysninger om denne berømte danske forsker. På estisk er der udkommet også Peter Freu-

chens bog »Fangstmænd i Melvillebugten« (»Kütid Melville' i lahes«. Tallinn 1964). Oversætteren til »Den store slæderejse« er A. V. Hansen. I forordet (s. 5-12) og anmærkningerne af L. A. Fainberg gives der også nogen information om forfatterens liv og virksomhed. Denne første bog af Knud Rasmussen på russisk indeholder også en række llustrationer (skitser) fra L. V. Grittjin og et lille kort.