Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Industrien: Koncentration eller spredning. Red.: Sven Illeris, Poul O. Pedersen.

Christian Wichmann Matthiessen

AKFs Forlag, Kbh. 1984. 331 s. 22 cm. Kr.
95,-.

Artiklerne i denne bog reflekterer en diskussion
om det sidste årti's danske forskning
i industrilokalisering. Diskussionen
havde form af et seminar initieret af Sydjysk
Universitetscenter og Amtskommunernes
og Kommunernes Forskningsprojekt.
En række, især yngre, geografer deltog
heri og præsenterede aktuelle forskningsprojekter.
Den internationale diskussion
om »the urban turnaround« præger nogle
af indlæggene, andre fokuserer på industriel
adfærd, mens atter andre påpeger innovationsteoriernes
anvendelighed, når
koncentrationsforløbet forklares. Det må
hilses med tilfredshed, at så mange geografer
kan medvirke, når et for samfundsudviklingen
vigtigt emne skal belyses. Bogens
artikler opfordrer desuden læseren til at
stifte nærmere bekendtskab med de mere
omfattende publikationer, der udgår fra de
præsenterede forskningsprojekter.
Bogen henvender sig til planlæggere og politikere
og tilstræber at tilvejebringe en
oversigt over undersøgelsesresultater om
lokal og regional erhvervsudvikling. Det er
tvivlsomt, om denne er fuldkommen,
f.eks. savnes indlæg fra internationale projekter
med dansk relevans, men alligevel
giver bogen et godt indtryk af, at industrilokaliseringsforskning
udøves ved mange
institutioner.