Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Urbanization and settlement systems: international perspectives. Ed. by L. S. R.K. Dziewonski.

Christian Wichmann Matthiessen

Bourne, Sinclair,
Oxford University Press, Oxford 1984. VI,
475 s., ill. 24 cm. GBP 25.-.

Bogen indeholder 22 artikler om bysystemet i en række lande indledt af en kortfattet introduktion. Redaktionen af bogen omfatter en sortering af disse mange artikler efter region, men ikke noget standardiseringsforsøg. Det bliver læserens sag at sammenligne udviklingsniveauet, og derfor fremstår dette udstyrsmæssigt fornemme værk som en række enkeltindlæg. Forfatterne udgør en højt estimeret skare af medlemmer af den internationale geografiske union, og artiklerne er hver for sig værd at læse. Den om Danmark er skrevet af Sven Illeris og baseres på Planstyrelsens rapporter om bymønstret. Bogen er et eksempel på spildte komparative muligheder, men er af interesse for regionalforskere.