Geografisk Tidsskrift, Bind 99 (1999)

Hydrometry - principles and practices. R. W. Herschy, ed. 2.ed. Chichester, Wiley, 1999. VI, 376 s., ill., 25 cm. G8P75,-.

Bent Hasholt

Side 124

I forhold til den tidligere udgave en "klassisk" lærebog er der foretaget en opdatering af emnet og nye teknikker til måling og beskrivelse af vandets kredsløb er inddraget. Hovedvægten er stadig måling og beregning afvandføring. Forfatteren er formand for den gruppe indenfor CEN (European Committee for Standardization) som beskæftiger

Side 125

sig med hydrometri (CEN/318), i bogen er der derfor mange henvisninger til ISO o.a. standarder, som det er nyttigt og nødvendigt at kende, fx for godkendelse af laboratorier og konsulentvirksomhed. De nyeste metoder til bestemmelse afvandhastighed ved hjælp af magnetfelter og Doppler teknik er beskrevet, sådanne anlæg er endnu ikke taget i anvendelse i Danmark, da omkostningerne er betragtelige. Der er beskrivelser af radars anvendelse til bestemmelse af nedbør. Et interessant kapitel omhandler brugen af træårringe indenfor hydrometri. Det påvises at observationsserier af flomme kan forlænges ved hjælp af observationer af skader på de vandløbsnære træer. Bogen inddrager nye informationer om databaser og oplysninger på internettet. Desværre er en del af de flotte figurer fra computerskærmene ikke velegnede til reproduktion i sort/hvid. Ønsket om at behandle målingen af hele vandets kredsløb gør at nogle dele bliver lidt for kortfattede, således er TDR ikke nævnt i afsnittet om jordvand. Imidlertid er bogen den nyeste og mest up to date lærebog indenfor emnet og den bør kendes af alle der udfører hydrologisk monitering, især er kapitlet om usikkerheder ved hydrometriske målinger af største vigtighed for de konklusioner, som drages på basis af målingerne.