Geografisk Tidsskrift, Bind 99 (1999)

E. A. Sharkov: Remote sensing of tropical regions. Chichester, Wiley, 1998. xvii,3105.,i11.,25cm. GBP6S,

Michael Schultz Rasmussen

Forlaget har gennem de senere år udgivet en stribe tematiske bøger om Remote Sensing relateret til emner som: klima, global change, Geografiske Informations Systemer, oceanografi, passive mikrobølger og havet. Videre er der to bind der dækker Remote Sensing set i regionale perspektiver: de høje breddegrader og senest "Remote Sensing of Tropical Regions" af Eugene A. Sharkov, som er genstand for denne anmeldelse. Disse bøger er særdeles velkomne da vi mangler tematiske sammenfatninger der ligger ud over de efterhånden mange introduktion og lærebogs- agtige fremstillinger. Sharkovs bog tager ganske rigtigt udgangspunkt i troperne, men der er specielt to Remote Sensing relaterede emner der bliver fremhævet og som har en global geografisk gyldighed: den atmosfæriske cirkulation samt passive og aktive mikrobølger, da netop disse til en vis grad kan gennemtrænge det ofte vedholdende tropiske skydække. Både passiv og aktiv mikrobølge Remote Sensing bliver behandlet grundigt med gennemgang af den fysiske baggrund: vi er her helt tilbage til Chandrasekhars ligning for stråling samt den basale radar fysik, der for begges vedkommende bliver flot opsummeret med gode referencer. Aktuel og potentiel anvendelse bliver diskuteret inklusive problemer med invertering af passiv mikrobølge modellering. Et andet aspekt bogen behandler fint og som ikke findes bredt i den gængse Remote Sensing litteratur er anvendelsen af de mange sekundære instrumenter på satellitterne, f.eks. TOVS og MSU fra NOAA. Det skal også nævnes at måske netop pga af forfatterens russiske baggrund, har vi her en fyldestgørende teknisk beskrivelse og historien bag to af de mest alment anvendte russiske Remote Sensing systemer: Resurs og Meteor. Reference listen er omfattende og veludbygget, dog mangler der visse steder henvisninger til de nyeste instrumenter og systemer, f.eks. er SeaWiFS ikke nævnt. I følge forlaget henvender bogen sig til både første- og andendels studerende samt de videnskabelige medarbejdere. Det er nok lige bredt nok, personligt ville jeg anbefale den på kandidat uddannelsen og fremefter.