Geografisk Tidsskrift, Bind 94 (1994)

indhold - Contents GEOGRAFISK TIDSSKRIFT banish Journal of Geography Volume 94-1994

Udgivet af - Published by

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

The Royal Danish Geographical Society

Redaktionskomité - Editorial Board: Henrik

Breuning-Madsen (chief editor), Bjarne Holm Jakobsen

& Henning Mørch (co-editors), Ole Humlum, Niels Kingo

Jacobsen, Christian Wichmann Matthiessen.

Tegner: John Jønson.