Geografisk Tidsskrift, Bind 94 (1994)

N. K. Fageria: Maximizing crop yields.

Sofus Christiansen

Dekker, New York, 1992. XI, 274 s., ill., 24 cm. USD 99,75. 'Maximizing Crop Yields' er en lille, meget informativ bog, der beskriver status for landbrugsudbytter, hvad der begrænser dem og midler til deres forøgelse. Især behandles fysiologiske aspekter af plantevækst, multi-cropping, gødningsstoffers betydning og de generelt begrænsende vækstfaktorer. Forfatteren har stillet sig opgaven at give en række basale oplysninger kort og klart, og han løser denne opgave flot, omend ret oversigtligt. Bogen vil være meget egnet som generel indføring i emnet for de, der studerer landbrugsgeografi.