Geografisk Tidsskrift, Bind 94 (1994)

Channel network K. Beven & M. J.

Bent Hasholt

Side 84

hydrology. Kirkby (eds.).
Wiley, Chichester, 1993. 319 s., ill., 25 cm. GBP 60,-.
Bogen er tænkt som en efterfølger for "Hillslope Hydrology",
som blev udgivet for omkring 15 år siden. Den er et eksempel på
såkaldt komponent hydrologi, hvor man fokuserer på hydrologieni
geomorfologiske delelementer fx skråninger og vandløb.
Her udvides skalaen begrundet i behov for undersøgelser af
forandringer over større områder og udviklingen af globale modellertil
beskrivelse af disse. Konceptet har igen været at invitere
en række internationalt anerkendte forskere til at skrive indenfor
rammerne angivet af titlen. Fordelen er helt klart, at engagerede
forskere her leverer eksempler på frontlinieforskning. Ulempen
består som tidligere i forskellig stil og en vis mangel på sammenhæng.Bogen
består af 10 kapitler som behandler aspekter af
vandløbssystemet og hydrologien. Kapitel 3 fx relaterer enhedshydrografentil
egenskaber ved vandløbssystemet. Kapitel 8 og 9
behandler henholdsvis sammenhængen mellem sedimenttransportog

Side 85

portogsystem og system og tilstødende skråninger. Bogen kan
absolut anbefales som inspirationskilde for videregående studerende.