Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

NIELS NIELSEN PRISEN

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab har på generalforsamlingen d. 15. juni 1993 indstiftet Niels Nielsen Prisen på 100-året for Selskabets sekretær, professor, dr. phil. Niels Nielsens fødsel.

Niels Nielsen repræsenterer en epoke i dansk geografi,
med utraditionelt syn på centrale problemstillinger, et
klarsyn, der gik til kernen af problemerne.

I Selskabet har Niels Nielsen æren af at have lagt og gennemført den moderne, faglige linie. Selskabet har fra sin start i 1876 haft en fra universitetsfaget geografi noget isoleret stilling. Niels Nielsen gjorde kunststykket først at blive valgt som Selskabets sekretær i 1931 og siden i 1939 at blive kaldet til professor i geografi ved Københavns Universitet. Hermed var forudsætningerne skabt for realiseringen af et Geografisk Institut, hvilket lykkedes i 1960 i Kejsergade-komplekset.

1924 Niels Nielsen disputerer med afhandlingen
"Studier over Jernproduktionen i Jylland".

1924-36 Fire Islands-ekspeditioner.

1933 "Contributions to the Physiography of Iceland".

1931 Etablering af Skalling-Laboratoriet.

1935 "Eine Methode zur exakten Sedimentationsmessung.
Studien iiber die Marschbildung auf
der Halbinsel Skalling".

1953 Skabelsen af De danske Vade- og Marskundersøgelser.

1940-49 Etableringen af 'Atlas over Danmark' og
monografiserierne 'Folia Geographica Danica'
og 'Kulturgeografiske Skrifter'.

1953-70 Redaktør af Trap:Danmark, s.udg.

Prisen tildeles yngre geografer, der har ydet en lovende og
talentfuld indsats inden for geografisk forskning.

Den første uddeling af prisen fandt sted på Selskabets møde tirsdag d. 2. november 1993, hvor prismodtageren, lic.scient. Troels Aagaard holdt aftenens foredrag: "Sedimenttransport og morfodynamik i kystzonen; et felteksperiment i Lake Huron, Canada"

Side V


DIVL397

1893 -1981

NIELS NIELSEN PRISEN

som anerkendelse for en lovende og talentfuld
indsats i den geografiske forsknings tjeneste.

Side VI

Lic.scient. Troels Aagaard

Selskabets vicepræsident, hofmarskal S. Haslund-Christensen
udtalte ved overrækkelsen:

Troels Aagaard er kystmorfolog, og hans studier vedrører kystens morfodynamik baseret på reciprokke feed backmekanismer fra de eksisterende former og processer. De involverer således såvel kysthydraulik som morfologi, koncentreret om bølgernes influens på formerne i kystzonen, specielt demonstreret af revlesystemerne og deres bevægelser i relation til kystlinien.

Ud over vind-inducerede bølger har Troels Aagaard kastet lys over stående bølger (edge waves), mulige resonansfænomener og transformation af energi i brændingszonen.

Troels Aagaard har i sine foreløbige studier demonstreret evnen til logisk formulering af problemstillinger, og han har yderligere anvendt den seneste teknik såvel ved indsamling af data som digitalisering.

Gennem sine foreløbige studier har Troels Aagaard bragt dansk kystforskning på højde med international standard inden for udforskningen af bølge- og revleproblematikken. Dette demonstreres i artiklen "Single and multi-bar beach change Models", Journal of Coastal Research

I 1935 skrev Niels Nielsen i forbindelse med sedimenttransport på strandplanet en artikel: "Et instrument til sand- og stentransport i strømmende vand". Aftenens prismodtager har primært beskæftiget sig med sedimenttransport på strandplanet, hvilket har bestyrket bestyrelsen i, at han vil være den rette til - som den første - at modtage Niels Nielsen-Prisen.

Det er i erkendelsen af dette, at Selskabet i aften ønsker
at hædre Dem med Niels Nielsen-Prisen.


DIVL418