Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK

Bestyrelse:

Generalmajor, hofmarskal I. S. Haslund-Christensen, vi-

cepræsident

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen, vicepræsident

Professor, dr. Sofus Christiansen, generalsekretær

Viceadmiral S. Thostrup

Professor, dr. Christian Wichmann Matthiessen

Rigsantikvar, dr. Olaf Olsen

Professor, dr. Kjeld Rasmussen

Professor, dr. Aksel Wiin-Nielsen

Råd:

Professor, dr. H. C. Aslyng

Direktør H. C. Bang

Konsulent, dr. Ole Berthelsen

Professor Ove Biilmann

Professor, dr. Henrik Breuning-Madsen

Direktør Niels E. Busch

Opmålingschef Stig Dilling

Direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen

Advokat Henning Gierulff

Afd.leder, dr. H. Holstener-Jørgensen

Lektor Ole Humlum

Departementchef Chr. Jensen

Universitetslektor Kr. M. Jensen

Førstebibliotekar Ib Rønne Kejlbo

Chefgeodæt E. Kejlsø

Civilingeniør Mogens Kierulff

Direktør Erik Mollerup

Lektor Ida Nicolaisen

Kammerherre M. Olufsen

Viceadmiral J. Ph. Rasmussen

Kæmner C. C. Resting-Jeppesen

Direktionssekretær Peer Rosenfeldt

Direktør Karsten Secher

Direktør Poul J. Svanholm

Dr. Bent Søegaard

Direktør Knud Sørensen

Cicilingeniør Jens Thorsen

Lektor Bent Valeur

Professor Helge Vedel

Direktør Flemming Wiinblad

Arboretforstander, dr. Søren Ødum

THE ROYAL DANISH GEOGRAPHICAL SOCIETY

The Royal Danish Geographical Society was founded on the 18th of November 1876, and the first volume of Geografisk Tidsskrift appeared the following year. The rapidly increasing collections of books, periodicals and maps were placed and catalogued during the period 1877-1885. In 1885 Professor Ed. Erslev retired from the post as secretary and was succeeded by Knight Commander Otto Irminger who functioned until 1903, when Professor O. Olufsen took over the post and reorganized finances as well as the publishing activities. The following years a considerable expansion took place brought about by the many expeditions; after World War I the character of expeditions changed. They were no longer travels for the sake of exploring unknown countries, but more expeditions with well-defined research goals and so, the Society had to adapt its activities to the demands and possibilities of a new era. In 1923 Professor Olufsen was succeeded by the major-general E. Castonier as secretary of the Society, and in 1931 Dr= phil. Niels Nielsen took over this post. In 1959 an attachment to the Geographical Institute of the Copenhagen University became a natural development and enabled the Society to adapt its activities to presentday's research work. In 1956, Professor Axel Schou was appointed secretary general from which post he retired in 1971.

Møder i sæsonen 1992-93

1. møde den 20. oktober 1992:
Professor, dr. Sofus Christiansen: Den 27. Internationale
Geografkongres, Washington,D.C. 1992.
Hovedemne: Den Store Amerikanske Prærie.

2. møde den 3. november 1992: Aase Molkte-Leth og Hans Schou (Udenrigsministeriet): UNCED-mødet i Rio de Janeiro; Forløb og resultater.

3. møde den 8. december 1992: Overinspektør Torben Lundbæk: Nationalmuseets Etnografiske Samling - Museumsarbejde og formidling.

4. møde den 2. februar 1993: Arboretsforstander, dr.agro. Søren Ødum, og universitetslektor Hans Kuhlman: Naturbeskyttelse og forvaltning.

5. møde den 9. marts 1993:
Professor, dr.techn. Per Bruun: Rationel Kystmorfologi,
eksempel Skagens Odde.

6. møde den 30. marts 1993:
Universitetslektor Bent Hasholt: Soil Erosion.