Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Den 27. internationale geografiske kongres

Sofus Christiansen & Christian Wichmann Matthiessen

The 27th International Geographical Congress under den Internationale Geografiske Union blev holdt i Washington, D.C., USA, i august 1992 under det overordnede tema: "Geography is Discovery". Ca 2600 geografer fra alverdens lande deltog. Selve kongressen præsenterede et stort og bredt program med mange ekskursioner, udstillinger, møder i study groups og kommissioner tilknyttet. Dertil festivitas og "events". Hovedindholdet udgjordes afca. 1200 foredrag.

På den officielle udstilling var Danmark repræsenteret med en stand, som var blandt de mindste af de ca. 30. Den omfattede en plancheudstilling med materiale fra Kortog Matrikelstyrelsen og fra Geografisk Selskab. Dertil kom en bogudstilling fra Geografisk Selskab.

Geografisk Selskab havde udsendt publikationen: Occasional Papers Denmark, vol. 9 til lejligheden. Den blev uddelt til nationalkommiteernes repræsentanter. Hæftet omfatter 17 artikler. Institutionelt fordeler de sig med en fra Det Kongelige Bibliotek, en fra Grønlands Botaniske Undersøgelser og 15 fra Københavns Universitets Geografiske Institut.

I forbindelse med det store arrangement afholdt den Internationale Geografiske Union sin 18. generalforsamling, hvori de danske delegater var nationalkommiteens formand, professor Sofus Christiansen og sekretær, professor Christian Wichmann Matthiessen. Her blev den Internationale Geografunions ledelse 1992-96 valgt med professor Herman Th. Verstappen (Nederland) som ny præsident og professor Eckart Ehlers (Tyskland) som ny generalsekretær og skatmester. Den nye præsidents tiltrædelsestale trædelsestalepræsenterede et scenario for geografiens fremtid og påpegede indsatsområder. Præsidenten forventer, at den stærke satsning på den 3. verden dæmpes til fordel for en mere generel satsning, blandt andet på den globale økologi. Faget bør desuden afspejle den nye konkurrence, der præger en mere og mere åben og markedsorienteret verden. Og faget bør styrke sin selvpromovering. Hertil bør man iværksætte strategisk planlægning, såvel på internationalt niveau som inden for de enkelte nationalkommiteer. Morgendagens udfordringer kræver et målrettet beredskab. Endelig lagde professor Verstappen vægt på, at fagets kerne (man - environment) bør have en stærkere og mere fundamental plads.

Næste (world-) kongres (28.) bliver i Haag (Nederland) 5. -10. august 1996 med temaet: "Man, Land and the Sea" og med fokus på Nordsøen og dens nabolande. Den 29. kongres 2000 afholdes i Seoul under temaet: "Bridging the Pacific: Challenges of an Emerging Region".

På generalforsamlingen behandlede man blandt mange andre sager også geomorfologi-problematikken. Geomorfologernes udtræden af IGU for l O år siden og den samtidige bevarelse af disciplinen inden for faget (med repræsentation i kommissioner og medlemsskab af study groups) har hidtil været problematisk. Nu synes man at nærme sig en mere levedygtig model. Geomorfologerne har nemlig vedtaget at søge om tilknytning til IGU. Det blev besluttet at fortsætte diskussionerne med geomorfologernes repræsentanter og udarbejde et forslag til regelsæt for tilknytning/genoptagelse.