Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

PUBLIKATIONER Geografisk Tidsskrift 1.-93. bind. 1877-1993

Kulturgeografiske Skrifter

Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.

Bd. 2. N. H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske Vadehav. 1937.

Bd. 3. Steen B. Bocher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige
Nørrejylland før og nu. 1942.

Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier. 1946.
(Udsolgt).

Bd. 5. Aa. H. Kampp: Geografiske Studier over Jernbanerne i
Danmark (Udsolgt).

Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier over Danmark.

Bd. 7. Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel.
1964.

Bd. 8. Helle Askgaard: Den sønderjyske industris udvikling
1920-1970. 1970.

Bd. 9. Anette Markan: "Location-Allocation-Models" og deres
anvendelse i lokaliseringsplanlægning. 1974.

Bd. 10. Christian Wichmann Matthiessen: Københavns bykerne,indhold
og aktivitet. 1975.

Bd. 11. Henning Mørch: Apulien - ressourcer og kulturlandskab
i en syditaliensk egn. 1981.

Bd. 12. - Mr. 1. Ove Biilmann: Europas Geografi-bidrag til en skitse af danske skoleelevers omverdensbillede. 1986. - Nr. 2. Ove Biilmann & Tonny Hiibbe: Undervisning i Europas geografi. Pædagogisk udviklingsarbejde i geografi. 1987.

Bd. 13. - Nr. 1. Vitus Bering 1741 -1791. Dansk udgave. 1993.
- Nr. 2. Vitus Bering 1741-1791. English edition. 1993.

Atlas over Danmark

Serie I, format 39x56 cm.

Bd. l. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og tekstbind.
Atlas and textvolume. (Udsolgt - out of print).

Bd. 2. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og tekstbind.
Atlas and textvolume.

Bd. 3. - Nr. 1. Henrik Breuning-Madsen, Axel H. Nørr, Kristen
Aagaard Holst: Den danske Jordklassificering.
1992.
- Nr. 2. Henrik Breuning-Madsen, Axel H. Nørr, Kristen
Aagaard Holst: The Danish Soil Classification.
1992.

Serie II format 25x34 cm.

Bd. 1. Kr. M. Jensen: Opgivne og tilplantede landbrugsarealer i
Jylland. 1976.

Bd. 2. Topografisk Atlas Danmark. Red. af R. Helkiær Jensen
og Kr. M. Jensen. 1976. (Udsolgt - out of print).

Bd. 3. Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers vækst.
1985.

Bd. 4. Kr. Marius Jensen og Anette Reenberg: Landbrugsatlas-
Danmark. 1986.

Folia Geographica Danica

Toml: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and
1936.

Tom II: Das Wattenmeer bei Skallingen.

Tom III: Investigations of the Geography and Natural History
of the Præstø Fjord. Under the Direction of Dr.
Kaj Hansen.

Tom IV: Axel Schou: Det marine Forland. Summary in English:
The Marine Foreland. 1945. (Out of print).

Tom V: Leo Lysgaard: Recent climatic Fluctuations. 1949.
(Out of Print).

Tom VI: J. M. Lyshede: Hydrologic Studies of Danish Watercourses.

Tom VII
& VIII: De Danske Vade- og Marskundersøgelser.

Tom IX: Børge Fristrup: Physical Geography of Greenland.
1961.

Tom X: Samlebind.

Tom XI, Nr. l: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfologi. 1964.

Tom XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken. Miljø,
stormfloder og digebygning på en eksponeret vesterhavskyst.

Tom XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of a Polynesian Outlier in the British Solomon Islands Protectorate. Annex med 12 kortplancher. 1975.

Tom XIV: Jørgen og Karen Raid: Rural Organization in
Bukoba District, Tanzania. 1975.

Tom XV: Samlebind.

Tom XVI: Henrik Breuning-Madsen: Himmerlands Jordbundsforhold.

Tom XVII: Svend Raagaard: Subdivision and Fragmentation of
land i a South-Indian village. 1987.

Tom XVIII: Peter Frederiksen: Soils of Tierra del Fuego. A Satellite-based
Land Survey Approach. Annex med 5
plancher. 1988.

Tom XIX: J. P. Møberg, H. Breuning-Madsen (eds.): Soil Research
in Denmark. 1991.

Tom XX: Poul Hauerbach: Skaw Spit -an area of land created
between two seas. 1992.

Please notice the address:

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Øster Voldgade 10

DK-1350 København K.