Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Nye kandidater udgået fra Københavns Universitets Geografiske Institut 1992

Ph.D.

Drey er, Peter:

Analyse af digitale fly- og satellitbilleder
ved brug af neurale net til fremstilling af
tematiske kort.

Friis-Hansen, Esbern:

Seeds for African Peasants. A case study
from Zimbabwe.

Lerche, Jens:

Economic Development and Transformation of Traditional Social Relations. A case study of the Viswakarma blacksmith and carpenter caste of Orissa, India.

Raagaard, Svend:

Udviklingsmuligheder i Karnatakas landbrug.

Sørensen, Ole Beier:

Arbejdets transformation og livsformers
forandring.

Valeur, Jens Rosendahl:

Partikulære næringssaltfluxe i Kattegat -
deposition, resuspension, akkumulation
og mineralisering.

Vogelius, Peter:

Arbejdets transformation og livsformers
forandring.

Cand.scient.

Andersen, Maj Britt Munch:

Genanvendelse mellem økonomi og planlægning.
Optimeringsbetingelser for papirgenanvendelse
i Danmark.

Hansen, Claus Ago:

Virksomhedernes brug af fleksibilitet. En
analyse af personaleforbruget i bygge- og
anlægsbranchen.

Hasager, Charlotte Bay:

Anvendelse af NOAA og Landsat satellitdata
samt feltdata ved kortlægning afvegetation
og overfladefluxe i Danmark.

Jensen, Pia Nørgaard:

Flerkulturel undervisning i den danske
folkeskole. Barrierer og muligheder for integration
af børn fra etniske minoriteter.

Kristiansen, Jesper:

Den rastløse industri. Et studie i de kvalitative
aspekter af industriens lokalisering.

Ollas, Annika V. E.:

Private Farmers in Estonia.

Otoul, Dominique J.:

Flerkulturel undervisning i den danske folkeskole. Barrierer og muligheder for integration af børn fra etniske minoriteter. Rosted, Rosemary Ellen:

Flerkulturel undervisning i den danske
folkeskole. Barrierer og muligheder for integration
af børn fra etniske minoriteter.

Sonne, lan Berg:

Remote sensing klassifikation af vegetation
i den nordlige del af Tanzania.

Thomasen, Birgitte Hylke:

Erhvervsuddannelser og livskompetence - Er der plads til liv i systemet? En kvalifikationsanalyse af erhvervsuddannelserne med udgangspunkt i begrebet livskompetence.

Tidemand, Finn Christian:

Virksomhedernes brug af fleksibilitet. En
analyse af personaleforbruget i bygge- og
anlægsbranchen.

Triantaflllou, Peter:

Selvregulering - vejen til en miljøvenlig produktion? En analyse af industrisamfundets natursyn og virksomhedernes naturudnyttelse eksemplificeret ved et studie af miljøreguleringen af bølgepapanvendeisen i Danmark.

1993

Ph.D.

Correia, Teresa Pinto:

Landscape Monitoring and Management in European Rural Areas: Danish and Portuguese Case Studies of Landscape Patterns and Dynamics.

Fold, Niels:

Linking Agriculture and Industry in Developing Countries. A Study of the Vegetable Oil Industry in Malaysia and Zimbabwe

Møller-Jensen, Lasse:

Generiske rumlige modeller i GIS og digital
billedbehandling - modelanvendelse i
intelligente brugerstøttesystemer.

Cand.scient.

Andersen, Kurt Arne Terkel:

Etablering og anvendelse af et geografisk informationssystem til landskabsforvaltnjng Eksemplificeret ved Vestsjællands Amtskommune,

Bruus, Jan Michael:

Geografisk Netværksteori.

Bøgh, Eva:

Vandforbrug og hirseproduktion i Sahel.

Eiby, Anne:

Modellering af fordampning i arktisk terrestrisk økosystem med input af satellit-og synopsdata - et eksempel fra Jameson Land, Nordøstgrønland.

Side 111

Hansen, Lene Verner:

Kystlinievariationer og sedimenttransport
på Skagens Oddes vestkyst.

Hemmingsen, Jakob Peter:

Lysner det i Øst? En analyse af fagforeningernes betydning og funktion i industrialiseringsprocessen i den Tredje Verden - med case studier fra Malaysia.

Jørgensen, Mikael:

Commercial Maize Production - A Success
at the Crossroads.

Jørgensen, Peter Viskum Vestergaard:
Satellitbaseret Simulering af Snesmeltning
og Afstrømning i Norge med Snowmelt-
Runoff Model.

Kromann-Larsen, Morten:

Den danske svinekødssektor - en analyse af den teknologiske og regionale forandring set i et fordistisk udviklingsperspektiv.

Kårki, Charlotte Aina:

Tungmetaller i jord. En beskrivelse af den vertikale fordeling af tungmetaller i to forurenede grunde - samt udvikling af en metode til kemisk rensning af jord.

Køhler, Anita Jacqueline V.:

Estimation of erosion risk factors in northern
Ghana with special emphasis on erodibility.

Langballe, Iben:

Kystlinievariationer og sedimenttransport
på Skagens Oddes vestkyst.

Madsen, Camilla:

An Analysis of the Vertical and Horizontal
Expansion Strategies in Egyptian Agriculture.

Madsen, Jeanette Lindved:

Lysner det i Øst? En analyse af fagforeningernes betydning og funktion i industrialiseringsprocessen i den Tredje Verden - med case studier fra Malaysia.

Nielsen, Flemming:

Agricultural Development Based on Indigenous
Knowledge. A Study of agroforestry
in Luwero District, Uganda.

Nørskov, Morten K.:

Vietnam - Fra plan til marked. Økonomiske
reformer og industriel udvikling.

Oksen, Peter:

Naturressourcer og strategivalg i en
landsby i det syd-østlige Niger.

Pedersen, Anker Bjernemose:

Mennesket i kulturgeografien. En kritisk vurdering af den radikale geografi - især med henblik på forholdet til humanisme og livsverdensbetingelser.

Pedersen, Birte Torp:

Bønder og strategivalg - et casestudie fra en
vestghanesisk landsby.

Pedersen, Henrik Steen:

Participation i udviklingsprojekter - analyse
af et indonesisk kunstvandingsprojekt.

Rechnagel, Svend:

Den danske svinekødssektor - en analyse af den teknologiske og regionale forandring set i et fordistisk udviklingsperspektiv.

van der Keur, Peter:

Measurement and Simulation of Infiltration
in partly frozen Soil,

Vittoriani, Allan Romano:

Gentrification i København. En ekstensiv/
intensiv analyse.