Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Susan Mayhew & Anne Penny: The concise Oxford dictionary of geography.

Henning Mørch

Oxford University Press, Oxford 1992. 247 s., ill., 20 cm, paperback GBP 4.99. Dette er på mange måder en ganske nyttig lille, billig geografisk ordbog. Den omfatter over 5000 opslag, så meget er med, og mange kan sikkert have nogen nytte af bogen. Dog er der andre geografiske paperback ordbøger på markedet, som er bedre. Det må være vanskeligt at lave en ny, der ikke får karakter af repetition. Denne er som titlen meddeler koncis, men efter min smag lige koncis nok; lidt uvenligt kunne man supplere med inkonsistent og for overfladisk. Omfanget af de enkelte forklaringer varierer meget; begreber på samme niveau gives som ordforklaring suppleret med en nøgtern uddybning eller lidt beskrivende småpludder - uden at princippet fremgår (j f fertility, mortality, migration). Artiklerne strækker sig fra ren ordforklaring på 2 linier til 3/4 spalte, uden at princip for omfang er indlysende; valg og udelukkelser i opslagsord er ikke indlysende. De knubbede ord kan belyses med nogle eksempler. Der er 5 opslag med agricultural (density, geography, location theory, revolution, system), men der er andre sammensætninger, der kunne komme på tale. Agriculture som sådan, cultivation og farming, der ikke er så ligetil defineret, som man kunne tro, er ikke medtaget, men manufacturing industry er. Flora defineres som 'plant life' - deter det hele; vegetation er ikke taget med. Aritmetisk gennemsnit er medtaget, mens geometrisk gennemsnit ikke defineres samtidigt med, at et specialiseringsindex baseret på geometrisk gennemsnit meddeles med formel. O.s.v.