Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Arctic ecosystems in a changing climate - an ecophysiological perspective. F. Stewart Chapin et al. (eds.).

Birger Ulf Hansen

Academic Press, London 1992. XVII, 469
s., ill., 24 cm. GBP 68,-.

Bogen gennemgår de arktiske planters fysiologiske økologi og foreslår, at dette emne får en ny og betydende rolle i studierne af de styrende processer i det arktiske økosystem. Det arktiske område har altid fascineret økologerne, da det voldsomme klima og miljø udsætter de arktiske organismer for ekstreme påvirkninger. Der fokuseres specielt på de arktiske planter og deres nuværende livsbetingelser, samt de ndringer, vil forekomme ved eventuelle ændringer i det arktiske områdes klima, hydrologi og pedologi. Med sin fysiologiske basisviden og den grundige gennemgang af samspillet mellem de arktiske planter og deres omgivelser henvender bogen sig specielt til studenter, forskere og politiske beslutningstagere, som interesserer sig for eventuelle globale klimaændringer og deres indflydelse på det sårbare arktiske økostystem. Bogen er skrevet af førende eksperter inden for arktisk økologi og er den første i en serie om globale klimaændringers indflydelse på jordens forskellige