Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Geographic information systems, spatial modelling and policy evaluation. M.M. Fischer & P. Nijkamp (eds.).

Lasse Møller-Jensen

Springer, Berlin 1993. XI, 280 s., ill. 25
cm. DEM 160,-.

Bogen fremstår som en noget heterogen samling af bidrag (overvejende fra USA og UK), der på forskellig måde behandler integration af geografiske informationssystemer (gis) og rumlige modeller. Hovedsynsvinklen er, at udviklingen går mod en styrkelse af gis' funktion som "rumligt" beslutningsstøttesystem, dvs. som et redskab til prognoser & scenario-opstilling, konsekvensanalyser, og "policy design". I denne sammenhæng anses det for nødvendigt at forbedre mulighederne for rumlig analyse og modellering samt at forøge intelligensen og de statistiske muligheder i fremtidige GIS. Bidragene strækker sig fra generelle teoretiske betragtninger over teknisk-specifikke problemfelter til enkelte konkrete anvendelser. Bl.a. behandles artificial intelligence & gis (nedtoning af ekspertsystemer, optoning af heuristiske søgemetoder), fuzzy logic, neurale netværk, identifikation af relevant rumlig statistik, dynamisk modellering, samt rumlig analyse indenfor by- og regional planlægning. Bogen behandler et felt, der er relativt nyt og meget aktuelt. Den forsøger at fastlægge et grundlag for videre arbejde men mangler klare eksempler, der kan belyse anvendelsesmulighederne for de mange interessante overvejelser. Dele af bogen kan læses sorn et bidrag til

relevant diskussion om gis' potentialer og rolle indenfor geografien. Flere bidrag giver således nye vinkler på begreberne gis, rumlig analyse, rumlig modellering mv.