Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Marginaljorder i fortid, nutid og fremtid. Beretning fra det 13. bebyggelseshistoriske symposium ved Odense Universitet, November 1991. C. Bjørn, P. Grau Møller & E. Porsmose(udg-). - (Odense University stud- ies in history and social sciences; 162).

Anette Reenberg

Odense University Press, Odense 1992.
192 s., ill., 24 cm. DDK 190,-.

Bogen er rapport fra et symposium - og den bør selvfølgelig vurderes som sådan. Men da den umiddelbart fremtræder som en nydelig publikation med navngivne redaktører, fristes man til at forvente et gennemarbejdet produkt. De 16 indlæg giver et godt og spændende indblik i de historiske aspekter af landbrugets udvikling med særlig vægt på marginaljord. Det meste drejer sig om historisk udvikling og danske eksempler, men der er også udblik til England og til vore nordiske nabolande, og et par indlæg belyser nutidens økonomi, planlægning og jordbundsegenskaber. Man kan blive godt orienteret ved at læse artikelsamlingen. Som det fremhæves i et af indlæggene "må begrebet marginaljord også i denne historiske kontekst udledes af komplekse sammenhænge mellem geografiske, institutionelle, miljømæssige, sociale og økonomiske variabler". Det er set og sagt før, men samlet i en enkelt publikation vil budskabet nok nemmere nå ud til en bredere skare, og det er bogens fortjeneste. Men, tilbage til indledningens hjertesuk: hvor er det irriterende, at der ikke er ofret lidt mere indsats på redaktionen. Der er for mange skønhedspletter: figurer kan ikke læses, kort mangler signatur eller målestok, tabel og tilhørende figur stemmer ikke overens etc. Det er ikke alene småirriterende, det vanskeliggør faktisk også brugen af det præsenterede stof, og det er ærgerligt.