Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

The cultural landscape during 6000 years in southern Sweden, The Ystad Project. B.E. Berglund (ed.). - (Ecological bulletins; 41).

Anette Reenberg

Side 119

Munksgaard, København 1991.495 s., ill.,
27 cm. DKK 700,- excl. moms.

Gennem otte år har en tværfaglig gruppe af arkæologer, historikere, geologer, geografer og økologer arbejdet med det såkaldte Ystadsprojekt. Med fælles regionalt afsæt har de forskellige deltagere bidraget med deres fagspecifikke komponenter til en detaljeret analyse af kulturlandskabet og dets udvikling gennem de seneste 6000 år. Tværfagligt samarbejde er dyrt og tidskrævende, og ambitiøse arbejder som det forliggende er derfor sjældne. Det er alene af den grund en værdifuld materialesamling, som man får præsenteret i bogen. På bogens 500 sider bliver man ført gennem både introduktion til arbejdet, resultater fra analyserne og metodediskusioner samt en perspektivering af landskabsanalyser som den præsenterede. Bogen er interessant læsning, men måske endnu mere interessant som opslagsværk for dem, der arbejder med tilsvarende problemstillinger og ønsker andre cases at relatere deres resultater til. Den detaljerede dokumentation og de fuldstændige referencer til Ystad-projektets samlede publikationer giver læseren godt indblik i materiale og metoder. Bogen inspirerer til at gå i gang med tilsvarende arbejder i andre regioner. Men den understreger også, at det ikke er problemfrit, når forfatterne beretter om de endog meget store midler, som har været en nødvendig forudsætning for det tværfaglige arbejde. Det er ikke første gang, det fremhæves, at tværfaglighed er utroligt givende og nødvendigt i landskabsøkologiske sammenhænge - men at det også er kostbart. Kostbar er bogen desværre også, det er en skam, for det vil næppe gøre det

Side 120

muligt for mangen en student at erhverve
værket.