Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

J.-C. Chesnais: The demographic transition - stages, patterns, and economic implications. A longitudinal study of sixty-seven countries covering the period 1720-1984.

Henning Mørch

Clarendon, Oxford 1992. XII, 633 s., ill..
24 cm. GBP 65,-.

Her er tale om en meget omfattende og grundig behandling af et af den humane demografis nøglebegreber, den demografiske transition, der også er af betydning for dele af befolkningsgeografien. Den er veldokumenteret - herunder er hvert kapitel suppleret med en omfattende bibliografi. Den er gennemillustreret med diagrammer og er en guldgrube af materiale bl.a. 100 siders appendix med vitalstatistik; alene herved har bogen stor værdi. Bogen indeholder et rigt spektrum af ideer og overvejelser, og forfatteren er ikke bange for at udfordre andres overvejelser. Her og der kan den nok vække til modsigelse og givet også debat, men den er ikke til at komme uden om for enhver, der mere dybtgående beskæftiger sig med den demografiske transition. Det må bestemt hilses velkommen, at denne bog med en engelsk udgave er blevet tilgængelig for en langt større kreds. Dog må det tilføjes, at den ikke kan stå alene, dertil er den for kontroversiel i synspunkter og - trods de mange referencer - for snæversynet. Det kan undre, at der ikke er videre overvejelser om middellevetid i gennemgangen af mortalitetsnedgangen. Egen navle er pompøst motiv, men alligevel: Det konstateres, at skønt Danmark er et af de næsten 70 lande, der indgår i behandlingen, er der ikke den mindste henvisning til fx P.C. Matthiessens disputats ikke engang i kapitlerne om fertilitetsnedgang og transitionstyper. De henved 40 henvisninger til Danmark er til faktuelle forhold. Dette er tilfældige detailobservationer, men er de symptomatiske, må man have sine forbehold.