Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

N.A.C. Cressie: Statistics for spatial data.

Inge Sandholt

Wiley, New York 1991. XX, 900 s., ill, 25
cm. GBP 71,-.

Australieren Cressie's meget ambitiøse bog dækker emnemæssigt, hvad der bør findes i enhver geografs værktøjskasse inden for den rumlige statistik. Bogen er delt i tre hovedområder, geostatistik, gitter data, samt punkt processer, hvoraf de to første hovedområder forekommer mest relevante for geografer. For at gøre bogen mere læsevenlig, er afsnittene forsynet med en læsevejledning, så rent teoretiske afsnit er markerede, og afsnit omhandlende eksempler er ligeledes markerede. Alligevel kræves et godt kendskab til statistik for at kunne få udbytte af bogen, som ellers vil forekomme fuld af postulater. Notationen vil nok være anderledes, end de fleste er vant til, men er til gengæld gennemført konsekvent. Enkelte afsnit kan læses hver for sig, bl.a. fordi alle symboler indføres omhyggeligt. Afsnittet om billedbehandling, som undertegnede har læst med størst interesse, giver inspiration, og refererer de vigtigste "klassiske værker" inden for statistisk billedbehandling. Forfatteren har sat sig for at skrive en bog, som samlende beskriver emneområdet rumlig statistik, og det er lykkedes, trods de irritationsmomenter der bl.a. opstår, når der henvises til referencer for forklaring af figurer. Til et grundigere studium inden for emnet, er bogen velegnet, også pga. den omfattende referenceliste. Af bogens små 900 sider udgør referencelisten alene de 70, så der er rig mulighed for "further reading".