Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

N.I. Vavilov: Origin and geography of cultivated

Sofus Christiansen

Cambridge University Press, Cambridge 1992. XXXI, 498 s., ill., 24 cm. GBP 75,-. Forlaget har fået den gode idé at udgive N.I. Vavilov's klassiske arbejde på et vestligt sprog. Selv om Vavilov's indsats til opklaring af de dyrkede planters oprindelse ligger i perioden før 2. Verdenskrig, er det så vidt vides første gang, hans originale arbejder kan læses på et vestligt sprog. Deter interessant læsning, der bydes på. Der skildres en klar hypotese, der via omfattende feltstudier omsættes til en klar teori om 'gen-centrene' for de forskellige grupper af dyrkede planter. Disse resultater er egtl. velkendte, men alligevel er det en fornøjelse at læse den lidt tunge, men logiske og sobre fremstilling. Trist at tænke på forfatterens tragiske skæbne på denne baggrund!