Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Food from dry lands, an integrated approach to planning of agricultural development. Th. Alberda et al. (eds.) - (Systems Approaches for sustainable agricultural development;

Sofus Christiansen

Side 120

Kluwer, Dordrecht 1992. XIII, 2115., ill.
25cm.NLG180.-.

I bogen har et hold kendte hollandske og israelske forskere prøvet at sammenstille deres erfaringer vedrørende planteproduktionog fåreavl i mediterrane omgivelseri en generel form. Efter en indledning, hvori hovedproblemerne opridses (ved de Wit og Seligman), beskrives struktur og dynamik i græsningssystemer (Noy-Meir). Denne gennemgang følges op med en præsentation(van Keulen og Seligman) af simuleringsmodeller, en basal for generel vegetabilsk produktion uden inddragen af N-balancen (ARID CROP), en udgave udvidettil også at omfatte denne (PAPRAN - Production of Annual Pastures limited by Rain and Nitrogen) og yderligere et medlemaf familien udbygget til også at omfattehvedeproduktion (WHEAT). Et følgendekapitel (af Benjamin) indeholder alle de essentielle elementer i en beskrivelseaf fårekødsproduktion i tørt klima. Disse anvendes derefter til opstilling af en Pasture System Generator (PSG) model (af Seligman), der tillader konsekvente sammenstillinger af de varierede data til systemer. På den derved etablerede basis er der (af Ungar) med flittigt brug af lineær programmering udviklet en model for styringaf et agro-pastoralt system på bedriftsniveau.Og endelig afslutter Log R. Spharimog de Wit modelopvisningen med modeller for udviklingsstrategier og et resumé.For de, der arbejder med udnyttelsessystemeri aride-semiaride områder, er bogen yderst anvendelig på grund af det underliggende store erfaringsmateriale, udtrykt i præcist sprog. De indgåede modellerer noget grove, og vil antageligt kunne give problemer med anvendelser i

Side 121

en større region. Men hele bogen må ses som en forfriskende gennemgang af hovedproblemstillingerne.Den gamle diskussionom betydningen af bedre gødskningi de tørre områder får her et fornyet og mere differentieret grundlag. Selv uden dette indslag er bogen værdifuld, anbefalelsesværdigfor berørte fagkredse.