Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Land reclamation - an end to dereliction? M.C.R.Davies(ed.).

Bjarne Holm Jakobsen

Elsevier, London 1991. XI, 422 s., ill., 25
cm. GBP 60,-.

Artiklerne i denne bog er præsenterede ved "The Third International Conference on Land Reclamation: An End to Dereliction", der afholdtes ved University of Wales College of Cardiff i 1991. Tilgangen til emnet, forbedring og genindvinding af jord, multidisciplinær. Baggrunden er den, at analysen af ødelæggelsernes opståen, og dermed også planlægningen af de bestræbelser, der vil kunne føre til en forbedring, kræver både planlægningsmæssige, ingeniørmæssige og geo/biovidenskabelige indsigter. Bogen er langt fra dækkende i sit indhold, men indeholder dog en række interessante artikler vedrørende emnerne: Planlægning, management og land use, ingeniørmæssige teknikker, forurenet jord og bioteknologiske metoder.