Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Historical change of large alluvial rivers - Western Europe. G.E. Petts, H. Möller, & A.L. Roux (eds.).

Jesper Bartholdy

Side 113

Wiley, Chichester 1989. VIII, 355 s., ill.,
25 cm. GBP 45,-.

Denne bog forsøger at samle og analysere et meget stort erfaringsmateriale om ndringeri store floder gennem de seneste 200 år. Der er skelnet mellem

Side 114

klimatisk betingede ændringer og ndringerforårsaget menneskets indgriben fordelt på emner som: flodernes økologi, geomorfologi, fiskebestand etc. Det er nok de færreste, der vil føle sig underholdt fra start til slut ved læsning af denne bog. Den er imidlertid en vigtig kilde til information om de store floder i V.Europa, og bør derforanvendes flittigt som opslagsværk f.eks. forud for ekskursioner, i forbindelse med projektarbejder eller ved anden aktivitet,hvor det kan spille en rolle at øse af den erfaring, bogen indeholder, om de fluvialelandskaber.