Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

B. Ericsson & T. Hall: Falun, Sweden.

Christian Wichmann Matthiessen

Odense University Press, Odense 1992.43
s., ill & 34 kort. 42 cm. DKK 300,- (subskription
DKK 250,-).

Dette byhistoriske atlas over den spændende by Falun er et led i en samnordisk serie, hvor en række udvalgte byer gives en historisk og kartografisk behandling. Fra Danmark omfatter serien atlas over Køge, Randers og Svendborg. Hensigten er at præsentere såvel det typiske som det særegne. Faluns udvikling er intimt forbundet med udvindingen af malm fra Stora Kopparberget, og det er om dette, fremstillingen er koncentreret. Også mere almindelige tendenser i svensk byhistorie præsenteres. Det smukt illustrerede storformathæfte ledsages af 34 løse plancher (i omslag) med kopier af gamle kort og med en række nye registreringer af fx socialgeografiske forhold fra det 18. århundrede. Bogen vil interessere lokalt, giver gode eksempler på nordisk byudvikling af mere almen interesse og belyser desuden industrihistoriske