Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Applications of remote sensing to agrometeorology. F. Toselli (ed.). - (Proceedings of a course held at the Joint Research Centre of the Commission of the European Communities in a framework of the Ispra- Courses, Ispra, Italy 1987).

Birger Ulf Hansen

Kluwer, Dordrecht 1989. VIII, 326 s., ill.,
24 cm. GBP 64,-.

Agrometeorologi har haft stor nytte af satellitdata, ikke kun fra satelitter med høj opløselige sensorer (LANDSAT og SPOT), men også fra vejrsatellitter med lavopløselige sensorer (METEOSAT og NOAA-

TIROS). Brugen af denne type data giver mulighed for en bedre registrering af globale vegetationsmønstre og deres samspil med klimaet, og desuden giver satellitdata mulighed for en hurtig registrering af eventuelle ændringer i mønstre eller samspil. Bogen opsummerer i tre afsnit de nuværende og kommende muligheder for anvendelse af satellitdata. Første afsnit omhandler de grundlæggende principper inden for remote sensing med en detaljeret gennemgang af de vigtigste strålingslove og af de mange satellit-, sensor- og datatyper, som man i dag råder over. Andet afsnit omhandler databehandling og er specielt henvendt til nuværende og kommende brugere, som har et begrænset kendskab til digital databehandling. Der gives en detaljeret gennemgang af opbygningen af det digitale billede og af de forskellige lagringsmediers opbygning og format. De principielle metoder inden for billedbehandling gennemgås med eksempler på histogrammanipulation, kontraststrækning, mønstergenkendelse og filtrering. I tredje afsnit gives en grundig gennemgang af de forskellige metoder, hvor remote sensing kan anvendes til bestemmelse af vigtige agrometeorologiske parametre som f.eks. albedo, solar indstråling, overfladetemperaturer, evapotranspiration og vigtige vegetations karakteristika som f.eks. biomasseproduktion og længde af vækstsæsonen. Bogen er meget kritisk i sin gennemgang af de remote sensing baserede metoders fordele og ulemper i forhold til tidligere anvendte metoder, og der gives mange gode eksempler på metodernes anvendelse fra lokalt til globalt plan.