Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

G. Heer & C. Kaarsberg: Brasilien - regnskoven, tørken, industrialiseringen.

Sofus Christiansen

Geografforlaget, Brenderup 1991. 144 s..
ill, 26 cm. DKK 167,50.

Bogen er beregnet for elever på gymnasieniveau, men kan så absolut læses af alle interesserede. Den indeholder en grundig indføring i de hovedemner, der er nævnt i titlen, er omhyggeligt gennembearbejdet med tabeller og væsentlige illustrationer osv. uden at den 'lugter for meget af pædagogik'. Denne risiko er undgået ved, at det er væsentlige ting, der behandles, så væsentlige, at de ofte har en vis modelkarakter'. det hænger også sammen med, at forfatterne tydeligvis er engagerede. Det er selvfølgelig muligt at finde steder, hvor redaktionelle forbedringer kunne være foretaget: fx s. 22, hvor årsagerne til den brasilianske krise gennemgås (mon ikke olieprisernes raketstigning betød mere end den maskinimport, som nødvendiggjordes af, at man havde nået kapacitetsgrænsen?). På samme måde er det måske lidt upræcist i fig. l. l. at skildre Tordesillas-opdelingen af Sydamerika som sket 'ved en linie trukket fra pol til pol gennem Sydamerika' - opklaringen kommer heldigvis i fig. 1.3. Disse små eksempler er undtagelser, der viser bogens generelt meget omhyggelige tilrettelæggelse. Det er vigtigere at bemærke, at den er direkte tilgængelig for de videbegærlige uden specielle forudsætninger og uden beskyttelsesbriller mod indoktrinering. Det er med glæde, man ser en gedigen lærebog som denne, der kan vise lidt om, hvad geografitimer kan bruges til. Helst skulle der være lidt flere af dem!