Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

P. Adam: Australian rainforests. - (Oxford monographs on biogeography; 6).

Sofus Christiansen

Clarendon, Oxford 1992. XIII, 308 s., ill.,
26 cm. GBP 65,-.

Adam's bog om australske regnskove er en vægtig sag, ikke særlig hurtig læsning, men lønsom. Der indledes med en definition af, hvad en regnskov er som basis for en gennemgang af de australske eksempler - nødvendigt, men ikke særligt opsigtsvækkende. Derefter følger to kapitler, som - i hvert fald for en geograf - er interessante: 'diskussion af regnskovens grænseproblem/stabilitet af blandede bevoksninger' samt 'regeneration og reaktion på forstyrrelser'. I virkeligheden er det problemstillingen om klimax-teorien, der tages op, belyst ved australske iagttagelser.

Også de følgende kapitler - om den australske regnskovs oprindelse og historie, regnskovsfaunaen, mangrover og den menneskelige påvirkning - er interessante på samme måde, nemlig ved, at iagttagelserne anvendes til belysning af de 'store biologiske teorier'. Bogen får ved disse forsøg på at skabe en forklarende beskrivelse en særlig værdi for geografer.