Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

D. Henze: Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde. - Lieferung 15: Moskwitin-Osborn.

Henning Mørch

Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, Graz 1992. S. 543-670, 28 cm. ATS 650,-. Typografisk er værket meget nøgternt. Ikke ét portræt eller andet billede, ikke et kort, men ellers må man fornøje sig med teksten. Egen navle er pompøst motiv afspejlet i, at tyske Nachtigal, der berejste Afrika i midten af 1800-tallet, (fortjenesterne ufortalte) er topscorer med 24,5 spalter plus 4 sp. litteraturhenvisninger. Deter vel også derfor nogle mindre rejseånder er kommet med som fx Niemann, om hvem det blot oplyses, "at denne 1881-82 berejste Karien & Lykien med Benndorf (se denne)", deter jo noget, som er rart at vide. På den anden side er også norske P.W. Nilssen med, hansom "21. juli 1881 omsejlede Viktoria øen, som dagen før blev opdaget af også norske J. Nielsen (s.d)". De fleste er relativt nye, dog ældst er kretenseren Nearch 4. årh. f.v.t. med 6 sp. Langt de fleste er vesterlændinge, men brahmanen Nain Singh, der rejste i bl.a. Himalaya med forskellige vesterlændinge i 1880'erne, får en ganske pæn behandling (9 sp). I nordisk sammenhæng er medtaget fx Jens Munk (l sp), Nansen (19), L. Norden (1), A.E. Nordenskiold (12). Som helhed er litteratur- & kildehenvisningerne meget grundige.