Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Applied groundwater hydrology - a British perspective. Ed. by R.A. Downing & W.B. Wilkinson.

Bent Hasholt

Clarendon, Oxford 1991. 340 s., ill., 26
cm. GBP 80,-.

Bogen omhandler anvendt grundvandshydrologi i britisk perspektiv. Den er udarbejdet af den engelske sektion af International Association of Hydrogeologists og efterfølger en udgivelse fra 1981; det er hensigten at redegøre for udviklingen i det seneste tiår. Organisationskomiteen har udvalgt 41 forfattere, som dækker alle aspekter af området. Omkring en trediedel af drikkevandsforsyningen fås fra grundvandet; dette er nok årsagen til, at forureningsproblematikken forekommer senere end i Danmark. Mange problemer er meget lig tilsvarende danske. Nogle kapitler er imidlertid af mere speciel interesse fx et kapitel om radioaktivt affald og betydning for minedrift. Manipulation af grundvandsmagasiner forekommer også i større udstrækning end i Danmark. Bogen indeholder derfor nyttige fingerpeg om fremtidige problemer i Danmark.