Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Analysis of Agricultural Energy Systems. R.M. Peart & R.C. Brook (eds.). - (Energy in world agriculture; 5).

Kjeld Rasmussen

Elsevier, Amsterdam 1992. XVII, 393 s.,
ill, 31cm. USD 217,-.

Bogen er bind 5 i en serie, der beskæftiger sig med aspekter af landbrugsproduktionens energiforsyning og -forbrug. Den fokuserer specielt på anvendelse af computer-modeller til analyse af energisystemer, idet flertallet af bidragene præsenterer én eller anden form for simulations-, optimerings- eller beslutningsstøtte-model. Andre bind i serien beskæftiger sig med brug af energi i forskellige produktionsgrene og til forskellige formål. I konsekvens af 'energikriserne' publiceredes gennem 70'erne en lang række studier af energistrømme i landbrugssystemer, stærkt inspireret af 'systemøkologiske' tankegange. Siden er interessen for de generelle økologiske aspekter af energi-omsætningen i landbruget tilsyneladende reduceret og erstattet af langt mere teknisk/praktisk orienteret forsknings- og udviklingsarbejde, som det denne bog repræsenterer. Metodisk er det interessant at konstatere, hvordan interessen samler sig om ekspert-' 'videns-baserede systemer', selv om klassiske metoder, såsom lineær programmering, stadig optræder. Samlet må det vel siges, at bogen indeholder værdifuldt landbrugsteknisk materiale, såvel som en demonstration af udviklingen inden for matematisk modellering af energisystemer, men den indeholder relativt lidet af generel økologisk interesse.