Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

I.G. Simmons: Earth, air and water - resources and environment in the late 20th century.

Bjarne Holm Jakobsen

Arnold, London 1991. VI, 254 s., ill., 25
cm. GBP 16.95.

Bogen er tænkt som grundbog i ressourceog miljøgeografi ved højere læreanstalter. Emnet er de naturlige ressourcers økologi. Ressourcesystemerne betragtes i sammenhæng ved at behandle systemet fra dets

oprindelse i råstoffer og hele vejen til "affaldsstoffernes" bortskaffelse. Bogen behandler i tre hovedkapitler først teoretiske aspekter vedrørende ressource-miljøsystemet, herefter en række konkrete systemer omhandlende fornyelige og ikke-fornyelige ressourcer bl.a. energi for til sidst at behandle forskellige økologiske strategier og ideer til globale reformer til løsning af fremtidens miljøproblemer. Ved at behandle ressourcespørgsmålet som en sammenhængende strøm i økosystemerne og ved det bredt sammensatte udvalg af eksempler er bogen en relevant og meget aktuel introduktion til emnet: ressourcer og miljø.