Geografisk Tidsskrift, Bind 98 (1998)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK Bestyrelse:

Hofmarskal, generalmajor I. S. Haslund-Christensen,
vicepræsident

Professor Sofus Christiansen, vicepræsident
Lektor Bjarne Holm Jakobsen, generalsekretær
Direktør Niels E. Busch

Rigsantikvar Steen Hvass

Professor Christian Wichmann Matthiessen
Bankdirektør Knud Sørensen

Tilknyttet bestyrelsen:

Kasserer: lektor Hans Thor Andersen
Revisorer: direktør Jens Fabricius,
afdelingsleder Hans Valeur

Hovedredaktør: professor Henrik Breuning-Madsen

Råd:

Statsgeolog Svend Th. Andersen
Professor H. C. Aslyng

Professor Ove Biilmann

Viceadmiral Knud EJ. Borch
Professor Ole Borggaard
Viceadmiral Jørgen F. Bork

Professor Henrik Breuning-Madsen

Direktør Ole Vinther Christensen Opmålingschef Stig Dilling Advokat Henning Gjeulff Statsgeolog Niels Henriksen Afd. Leder H. Holstener-Jørgensen

Lektor Ole Humlum
Direktør Peter Jakobsen

Førstebibliotekar Ib Rønne Kejlbo Civilingeniør Mogens Kierulff Direktør Morten Meldgaard Lektor Ida Nicolai sen

Direktør Leif Prahm

Viceadmiral J. Ph. Rasmussen
Kæmner C. C. Resting-Jeppesen
Direktør Karsten Secher

Direktør Poul J. Svanholm
Lektor Bent Valeur

Professor Helge Vedel

Arboretforstander Søren Ødum

Æresmedlemmer:

Direktør Erik Mollerup
Kammerherre M. Oluf sen
Admiral S. Thostrup

Møder 1997-98:

7. oktober 1997:

Kontorchef i Energistyrelsen Kurt Jensen:
Danmark og energi - et forhold under forandring.
4. november 1997:

Adjunkt Katherine Gough:

Sustainable urbanisation? Inequalities in access to
land and services in peri-urban Accra, Ghana.
2. december 1997:

Direktør Knud Erik Møller Nielsen, Rederiet A.P.
Møller:

International containerskibstrafik.
3. februar 1998:

Seniorforsker, dr.phil. Jes Fenger, DMU:

Klimaændringer og

Seniorforsker, ph.d. Henrik Svensmark, DMI
Solens indflydelse på Jordens klima.
3. marts 1998:

Institutleder dr. Gillian Fellows Jensen, Inst.
for Navneforskning:

Stednavnes anvendelse i studiet af geografi
og bebyggelseshistorie med særligt henblik
på forholdene i Danelagen.

21. april 1998:

Professor, Sofus Christiansen:

Zambezi-flodens bassin: Brugen af vand:
nu og i fremtiden.