Geografisk Tidsskrift, Bind 98 (1998)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab The Royal Danish Geographical Society

Publications

Geografisk Tidsskrift

Danish Journal of Geography

Vol. l -97. 1877-1997

Kulturgeografiske Skrifter

Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.

Bd. 2. N.H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske Vadehav. 1937.
Bd. 3. Steen B. Böcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige

Nørrejylland før og nu. 1942.

Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier. 1946.
(Udsolgt).

Bd. 5. Aa. H. Kampp: Geografiske Studier over Jernbanerne i
Danmark (Udsolgt).

Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier over Danmark.

Bd. 7. V. Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. 1964.
Bd. 8. Helle Askgaard: Den sønderjyske industris udvikling

1920-70. 1970.

Bd. 9. Anette Markan: "Location-Allocation-Models" og deres
anvendelse i lokaliseringsplanlægning. 1974.

Bd. 10. Christian Wichmann Matthiessen: Københavns bykerne,
indhold og aktivitet. 1975.

Bd. 11. Henning Mørch: Apulien - ressourcer og kulturlandskab
i en syditaliensk egn. 1981.

Bd. 12. Nr. 1. Ove Biilmann: Europas Geografi - bidrag til en
skitse af danske skoleelevers omverdensbillede. 1986.

- Nr. 2. Ove Biilmann & Tonny Hiibbe: Undervisning i Europas

geografi. Pædagogisk udviklingsarbejde i geografi. 1987.
Bd. 13. Nr. 1. N. Kingo Jacobsen (red.): Vitus Bering 1741-1991.

1993.

Atlas over Danmark

Serie I, format 39x56 cm.

Bd. 1. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og tekstbind.
Atlas and textvolume. (Udsolgt - out of print).

Bd. 2. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og tekstbind.
Atlas and textvolume.

Bd. 3. Henrik Breuning-Madsen, Axel Henry Nørr, Kristian

Aagaard Holst: Den danske Jordklassificering. 1992.
English version: The Danish Soil Classification. 1992.

Serie II format 25x34 cm.

Bd. 1. Kr. M. Jensen: Opgivne og tilplantede landbrugsarealer i
Jylland. 1976.

Bd. 2. Topografisk Atlas Danmark. Red af R. Helkiær Jensen og
Kr. M. Jensen. 1976. (Udsolgt - Out of print).

Bd. 3. Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers vækst.
1985.

Bd. 4. Kr. Marius Jensen og Anette Reenberg: Landbrugsatlas
Danmark 1986.

Bd. 5. Topografisk Atlas Færøerne. Red. af R. Guttesen. 1996.
English version: The Faeroe Islands Topographic Atlas.

Folia Geographica Danica

Tom I: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and 1936.
Tom II: Das Wattenmeer bei Skallingen

Tom HJ: Investigations of the Geography and Natural History of

the Præstø Fjord. Under the Direction of Dr. Kaj Hansen.
Tom IV: Axel Schou: Det Maritime Forland. Summary in Eng-

lish: The Marine Foreland. 1945. (Out of Print).

Tom V: Leo Lysgaard: Recent Climatic Fluctuations. 1949. (Out
of print).

Tom VI: J.M. Lyshede: Hydrologie Studies of Danish Watercourses.

Tom VII & VIII: De Danske Vade- og Marskundersøgelser.
Tom IX, Nr. 1: Børge Fristrup: Physical Geography of Green-

land. 1961.

Tom X: Samlebind.

Tom XI, Nr. 1: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfologi. 1964.
Tom XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken. Miljø,

stormfloder og digebygning på en eksponeret vesterhavskyst.
1972.

Tom XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on Bellona Island
(Mungiki). A stydy of a Polynesian Outlier in the British Solomon
Islands Protectorate. Annex med 12 kortplancher. 1975.

Tom XTV: Jørgen og Karen Raid: Rural Organization in Bukoba

District, Tanzania, 1975.
Tom XV: Samlebind

Tom XVI: Henrik Breuning-Madsen: Himmerlands Jordbundsforhold.

Tom XVII: Svend Raagaard: Subdivision and Fragmentation of
Land in a South-Indian Village. 1987.

Tom XVII: Peter Frederiksen: Soils of Tierra del Fuego. A Satellite-baded
Land Survey Approach. Annex med 5 plancher.
1988.

Tom XIX: J.P. Møberg, H. Breuning-Madsen (eds.): Soil Research
in Denmark. 1991.

Tom XX: Poul Hauerbach: Skaw Spit - an Area of Land Created
between two Seas. 1992.

Tom XXI: Johannes Krüger: Glacial Processes, Sediments, Landforms,
and Stratigraphy in the Terminus Region of Myrdalsjökull,
Iceland. 1994.

Tom XXn: Karen Edelvang & Michael Larsen: The Flocculation
of Fine-grained Sediment in Ho Bugt, the Danish Wadden Sea.
1995.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Øster Voldgade 10 DK-1350 København K.