Geografisk Tidsskrift, Bind 98 (1998)

M. Herbert: London - more by fortune than design. Chichester, Wiley 1998. xv, 237 s., ill., 25 cm. GBP 17.-.

Hans Thor Andersen

Side 100

Efter selve indledningen giver kapitel 2 og 3 giver en bred historisk præsentation af de politiske og økonomiske forudsætninger for byens udvikling frem til nutidens store boligbyggeri, infrastrukturudvikling og anlæg af det grønne bælte om byen. Kap. 4 og 5 fokuserer på to centrale temaer i byens nyere udvikling; byplanlægning og styreform. Sammen med det følgende kap. 6 - byens økonomiske grundlag - udgør de bogens kerne; analysen af det moderne Londons forudsætninger. Den langvarige modsætning mellem statsmagtens Westminster og købmandsrepublikkens City har gennem århundreder præget London - med City som sejrherren! Modsætningen har også givet London en særegen dynamik, der udgør en vigtig forudsætning for byens nuværende position som et af verdens vigtigste fmanscentre. Bogen er ikke en introduktion til Londons bygeografi; den rummer ingen systematisk præsentation af byens geografiske struktur. Den må derfor snarere opfattes som en kulturhistorie - et forsøg på at nå Londons sjæl. Det fremgår også af slutkapitlet - "Still the unique city", hvor Hebbert, som titlen antyder, tager afsæt i Steen Eiler Rasmussens bog fra 1934. Hvad er det, der giver London sit særpræg og kvaliteter? For Steen Eiler Rasmussen som for M. Hebbert er det den unikke kombination af global storby og landsbyagtig nærhed, af historie og fornyelse, af økonomis effektivitet og humanistisk kultur, der binder byen sammen og skaber dens særpræg. Bogen er præget af en dyb indlevelse i byen og dens udvikling, og den formår at relatere historien til nutidens vigtigste problemstillinger i London. Dertil er den vel-

Side 101

skrevet og godt tilrettelagt rent grafisk. En god bog for
viderekomne London-studenter.