Geografisk Tidsskrift, Bind 98 (1998)

Bibliographia Cartographica; vol 22 & 23. Red. L. Zögner. München, Säur, 1996. xviii, 424 s. & xviii, 401 s., 21 cm. å DEM 168,-.

Henning Mørch

På sin vis er dette to bind i en prisværdig serie. Det er et omfattende job for redaktøren at bringe sådanne bibliografier på banen - selv om han har en omfattende og nødvendig kreds af meddelere. Godt fyrre lande er direkte repræsenteret blandt meddelerne med en til otte deltagere. Mange lande er altså ikke direkte repræsenterede; og tilsvarende kan man være noget skeptisk m.h.t., hvor tæt nettet er - selv om begge disse årgange har 4300 hhv 4500 bibliografiske poster. En vis skepsis er også begrundet i den ganske ambitiøse liste over kategorier som disse poster er rubriceret i. Ud over den regionale del, der refererer til enkelte lande, er der 14 hovedkategorier med op mod hundrede underrubrikker på 2-3 lavere niveauer. Kriterierne for optagelsen er ikke klare. Som dansker må man være noget beskæmmet over, at der kun er et par poster i den regionale afdeling - skulle det være forskningspolitikken, der sætter sit præg? De geografisk meget flittige finner er kun repræsenterede med 3-4 poster medens fx Norge er oppe på en snes - så mon ikke også meddelernes individuelle skøn, som der naturligvis må være, sætter deres tydelig præg. Serien udgives af Statsbiblioteket i Berlin, man må håbe, at man dér får ressourcer til en mere moderne udgivelsesform på passende elektronisk medium: database, CD-Rom, gerne på internet. Som udgivelsesformen er nu, som årbøger, i forhold til en moderne videnskabelig arbejdsform, er det en meget gammeldags og uhåndterlig publiceringsform - netop for bibliografiske værker, hvis formål er at blive benyttet.