Geografisk Tidsskrift, Bind 98 (1998)

Environmental and Social Impact Assessment. F. Vanclay & D. A. Bronstein, eds. Wiley, Chichester 1995. xiii, 325 s., 24 cm. G8P30,-.

Kjeld Rasmussen

Denne bog indeholder 14 kapitler, skrevet af forskellige forfattere, dækkende fire hovedtyper af Impact Assessment (IA), Environmental IA (EIA), Social IA (SIA), Technology Assessment (TA) og Policy Assessment (PA) - præsentere i hvert sit kapitel. De seks følgende beskæftiger sig med redskaber for lA, og de sidste fire med nye eller fremtidige redskaber. Opdelingen i hovedtyper, øjeblikkelige og fremtidige redskaber er ikke ganske indlysende, da visse af de nævnte redskaber, fx Ecological IA og Health LA, ikke adskiller sig nævneværdigt fra de fire ovennævnte hovedtyper. Fælles for de behandlede typer af IA er, at det drejer sig om procedurer, der sigter på at forudse konsekvenser af indgreb og projekter. Visse af disse lA, ikke mindst EIA, er nu påkrævede i forbindelse med alle større investeringer, og IA er derfor et rneget stort fremtidigt arbejdsfelt. På grund af dets hyppigt tværfaglige karakter er det et potentielt vigtigt arbejdsområde for geografer. Alene af den grund er bogen interessant læsning. Det fremgår klart, at det faglige grundlag for IA er meget diverst, spændende fra et rent teknisk-naturvidenskabeligt til et økonomisk, socialt og kulturelt. Hvor teknisk-naturvidenskabelig teori sommetider tillader prædiktion, sådan som det er nødvendigt i lA, så er samfundsvidenskabelig og humanistisk videnskab ofte mere kritisk diskuterende og mindre gearet til forudsigelse. De mere socialt og kulturelt orienterede lA-typer hviler derfor ofte på et mindre solidt teoretisk fundament. Bogen indeholder et væld af informationer, indsigter, oversigter og referencer, og er en fin kilde til viden om et område i hurtig udvikling. Selv om de fleste af kapitlerne er ensartet opbygget, så medfører de mange forfattere, det kolossale og tværfaglige emneområde og mangelen på en klar begrebsmæssig struktur, at bogen ikke kommer til at udgøre et samlet, overskueligt og struktureret hele. Til gengæld kan de enkelte kapitler

sagtens læses isoleret. Det afsluttende kapitel om Environmental Goodland og Daly fortjener måske at blive nævnt specielt, da det i stil og struktur afviger væsentligt fra de andre. Det drejer sig ikke specielt om lA, men indeholder langt bredere (og mere politiske) udsagn om betydningen af miljømæssig bæredygtighed, og relancerer, i forlængelse af andre af Daly's publikationer, begrebet bæreevne. Dette kunne nok fortjene en kritisk analyse. Bogen er blevet til på initiativ af 'the International Association for Impact Assessment' (IAIA) og mange af forfatterne spiller en rolle i denne organisation. Dette indebærer, at bogen kun i begrænset omfang problematiserer lA.