Nielsen, Erland. “Retsvidenskabens Store Bibliograf : Jens Søndergaard in Memoriam 8.8.1917 – 21.7.2011”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 500 (april 29, 2015): 589. Set april 17, 2021. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41261.