Boeck, Simon Skovgaard. “Om Henrik Smiths tillæg I Udgaven Af Christiern Pedersens Vocabularium Ad Usum Dacorum, Leipzig 1518”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 48 (maj 19, 2014): 57. Set maj 26, 2024. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41216.