Bjerke, Ernst. “Auksjonen over Magistratspresident Willemsens Boksamling. Et Bidrag Til Bokhandelens Historie I Christiania”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 46 (maj 15, 2014): 89. Set januar 28, 2023. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41195.