Gotfredsen, Edv. “TYCHO BRAHES SIDSTE SYGDOM OG DØD”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 2, no. 1 (januar 1, 1955): 33. Set maj 24, 2024. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41115.