Garde, Georg. “LORENTZ BENEDICHTS DEKORATIVE RAMMER: INSPIRATIONEN FRA LYON”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 16, no. 1 (januar 1, 1969): 33. Set november 28, 2022. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41072.