Topsøe-Jensen, H. “FRA H.C.ANDERSENS SIDSTE LEVEAAR: HANS BREVVEKSLING MED E. L. OKSEN”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 16, no. 1 (januar 1, 1969): 85. Set februar 7, 2023. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41067.