Düring Jørgensen, Jesper. “KARL LARSEN OG ERICH MARIA REMARQUE”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 40, no. 1 (januar 1, 2001): 233. Set maj 24, 2024. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/40697.