Lauridsen, John T. “Bestilt Arbejde: Holdningsændringer I københavnsk Presse Mellem 1941 Og 1943”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 60 (januar 25, 2022): 215–258. Set juni 4, 2023. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/130498.