Andersen, Peter. “Venusins Autografer: Harald Ilsøe in Memoriam”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 60 (januar 25, 2022): 11–52. Set marts 29, 2023. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/130493.