Haxen, Ulf G. “Rom – Den Hebraiske Bogs Vugge”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 56 (marts 3, 2017): 79. Set marts 2, 2024. https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/118929.