Heiberg, S. “Dulce Bellum Inexpertis. ‘Skøn Er Krigen for Den, Der Ikke Kender den.’ Arild Huitfeldt Og Christian 4.”. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, Bd. 51, december 2015, doi:10.7146/fof.v51i0.41268.