K. Sørensen, P. “ - ISBN 0-7007-1330-1”. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, bd. 40, nr. 1, januar 2001, s. 331, doi:10.7146/fof.v40i1.40703.